sep 092021
 

Inom Brf Aftonen gäller följande:

Lägenhetsinnehavare som önskar hyra ut i andrahand måste ha styrelsens godkännande per sex månader.
Lägenhetsinnehavare får som mest hyra ut i tre perioder, max antal 18 månader totalt.

Styrelsen har beslutat om följande undantag:

Alla lägenhetsinnehavare kan under stambytet hyra ut sin lägenhet i andrahand till en annan medlem inom brf Aftonen utan att denna period räknas av från de max 18 tillåtna månaderna. Detta undantag gäller enbart under tiden för stambyte och enbart för andrahandsuthyrning inom föreningen. Innan uthyrningen ska du som vanligt söka styrelsens godkännande. Undantaget är till för att underlätta för den som har möjlighet att hjälpa en granne under denna tid.

Läs mer om andrahandsuthyrning här.

Sorry, the comment form is closed at this time.