Hyra ut

 

Beslut om ändrade regler vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Riksdagen beslutade om ändrade regler vid andrahandsuthyrning den 7 maj 2014.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2014.

Bostadsrättslagen kommer att i huvudsak ändras på följande sätt. Det kommer att vara något lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. ”Beaktansvärda skäl” ändras till ”skäl”.
Föreningen kommer i samband med medlemmars andrahandsuthyrning ha rätt att ta ut en administrativ avgift.
För att föreningen ska kunna ta ut en sådan avgift av sina medlemmar krävs en ändring av stadgar.

Checklista för andrahandsuthyrning

Styrelsen behöver följande information för att kunna bevilja en uthyrning. Kontrollera att samtliga punkter är uppfyllda innan du lämnar in din ansökan, så har den störst chans att beviljas.

  • Orsak till varför att du hyr ut lägenheten
  • Bevis på betald försäkring för hela perioden
  • Påskrivet andrahandskontrakt (max sex månaders hyrestid)
  • Referens från tidigare hyresvärd eller motsvarande

Vi föredrar elektroniska dokument skickade i mail. Men är inget krav.

Kontraktsmall

Du kan använda den mall för andrahandskontrakt som tagits fram av vår förvaltare SBC. Ladda ner och skriv ut. Andrahandskontrakt finns också att köpa i pappershandeln.

Några viktiga saker

Både för din egen skull och för föreningens så är det viktigt att en andrahandsuthyrning går rätt till. Tänk på följande punkter innan du hyr ut.

Ansök hos styrelsen

En uthyrning måste godkännas av styrelsen. Det är viktigt att vara ute i god tid med ansökan. Här kan Du ladda ner ett ansökningsformulär att skriva ut och fylla i.

Styrdokument andrahandsuthyrning.

Antagen av styrelsen 2020-05-25

Detta gäller för Bostadsrättsföreningen Aftonens andrahandsuthyrningar. Uthyrning ska ske under ordnade former, och måste godkännas av styrelsen. För uthyrning i andrahand gäller:

Lägenhetsinnehavare som önskar hyra ut i andrahand måste ha styrelsens godkännande per sex månader.
Lägenhetsinnehavare får som mest hyra ut i tre perioder, max antal 18 månader totalt.

Följande undantag möjliggör för längre uthyrning i andrahand:

Lägenhetsinnehavare som ägt och bott i sin lägenhet i tre år har rätt till ytterligare sex månader.
Ovan punkt gäller utan tak. Per tre år har lägenhetsinnehavare rätt att hyra ut 1/6 av tiden, förutsatt att denne ägt och bott i lägenheten denna period.

Följande anledningar möjliggör för undantag från ovanstående punkter:

Extraordinära situationer som avsevärt försvårar försäljning av lägenhet, t ex omfattande renovering i fastigheten.

Samtliga möjligheter till undantag förverkas vid olovlig uthyrning.

Uppfyll kraven

Giltiga skäl för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att man ska prova på att bo med någon annan eller att man ska studera eller arbeta på annan ort. Lämna någon form av papper som styrker skälet till din ansökan.

Viktiga papper

Du måste kunna visa att din bostadsrätt är försäkrad, genom en kopia från ditt försäkringsbolag och försäkringen måste gälla under hela uthyrningsperioden.

Godkänd hyresgäst

Hyresgästen måste godkännas av styrelsen. I ansökan måste det finnas referenser på hyresgästen från tidigare hyresvärdar.

Ditt ansvar

Kom ihåg att du är ansvarig för hyresgästen och att den sköter sig enligt våra regler (som finns här på hemsidan).

Hyr inte ut utan tillstånd

Om styrelsen inte har godkänt en uthyrning kommer bostadsrättsinnehavaren att varnas vilket kan leda till att du tvingas sälja bostadsrätten.

Ta inte för hög hyra

Tänk på att sätta en rimlig hyresnivå. Om hyresgästen upplever att hyran har varit alltför hög har man rätt att få nivån prövad i hyresnämnden. Detta kan leda till att du blir återbetalningsskyldig om du har tagit för mycket betalt. Fråga hos hyresnämnden om du är osäker på vad som är en skälig hyresnivå.