Lägenhetsnummer

 

Du har två lägenhetsnummer.

Först och främst har du ett internt, tvåsiffrigt lägenhetsnummer. Detta används för bokning av tvättid, på dina vinds- och källarförråd samt i kommunikation med styrelsen. Det tvåsiffriga numret är även brukligt att använda på kontraktet vid överlåtelser. Det tvåsiffriga numret är unikt för hela fastigheten.

Det andra lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. Det har endast med folkbokföringen att göra och bygger på Lantmäteriets standardiserade system. Det fyrsiffriga numret måste alltid kombineras med din gatuadress eftersom samma nummer även kan finnas i andra trapphus. Om du som köpare av en lägenhet behöver numret innan du flyttar in kan du fråga mäklaren eller säljaren.

Bägge nummer finns anslagna i övre hörnet på din lägenhetsdörr (en svart platta för det tvåsiffriga numret och en grön märkning för det fyrsiffriga).