Miljöarbete

 

Brf Aftonen vill verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och bidra där det är möjligt.

Återvinning av matavfall

Vi återvinner matrester/matavfall som blir till biogas och biogödsel. Istället för att elda upp matresterna blir de till miljövänligt drivmedel som hjälper till att bryta oljeberoendet, samt biogödsel. Läs mer på sidan om sopsortering.

Vindkraftsel

Vi köper 100 % vindkraftsel för den gemensamma förbrukningen i fastigheten, t ex belysning i trappuppgångar och tvättmaskinsdrift. Totalkostnaden för detta är mycket låg, omkring tusen kronor om året. Om du själv vill bidra till minskningen av koldioxidutsläpp i atmosfären och byta till vindkraftsel för din egen lägenhet är det enkelt. Har du Eon som leverantör ringer du bara deras kundtjänst (se din senaste elfaktura). För de allra flesta handlar det om en höjning av elpriset med 20-30 kronor – om året. Läs mer på Eons hemsida.

Lågenergilampor

Vi byter successivt ut alla glödlampor i fastighetens gemensamma utrymmen till sådana med låg strömförbrukning.

Återvinning av glöd- och lågenergilampor

Lampor innehåller miljöfarliga ämnen och ska därför lämnas till Sysavs återvinningsstation. Vi tror att detta är lite omständligt för många av våra boende eftersom man måste ta sig ut till norra hamnen med den typen av skrot. Därför har vi installerat egna återvinningslådor för detta på gården, som föreningen ombesörjer tömningen av.

Ekologisk trädgård

Vid gödsling och plantering på gården eller på de omkringliggande gräsmattorna använder vi i största möjliga utsträckning ekologisk jord, gödsel och täckbark.