Brf.Aftonens Styrelse fr.o.m. 15 Juni 2020

 Andrea
Ivan
Michael
Eva
Bild Saknas
Bild Saknas
Andrea
Ivan
Michael
Eva
Clara
Kerstin

Ordförande Andrea Ax Karlsén Göingeplan 10 A
Kassör Ivan Gusic Göingeplan 10 C
Ledamot Michael Olsen Brobygatan 3
Ledamot Eva Carlsson Brobygatan 3
Ledamot Clara Olsson Göingeplan 10 A
Ledamot Kerstin Wolf Hässleholmsgatan 6

Valberedning : Joel Herslow, Göingepaln 10 A

Styrelsen utses på årsmötet, som vanligen äger rum i april/maj månad.
Styrelsemedlemmar kan avgå innan årsmöte p.g.a. avflyttning m.m.