Brf.Aftonens Styrelse fr.o.m. 15 Juni 2020

 Andrea
Ivan
Michael
Eva
Bild Saknas
Bild Saknas
Andrea
Ivan
Michael
Eva
Clara
Kerstin

Ordförande Andrea Ax Karlsén Göingeplan 10 A
Kassör Ivan Gusic Göingeplan 10 C
Ledamot Michael Olsen Brobygatan 3
Ledamot Eva Carlsson Brobygatan 3
Ledamot Clara Olsson Göingeplan 10 A
Ledamot Kerstin Wolf Hässleholmsgatan 6

Valberedning : Joel Herslow, Göingepaln 10 A

Kommande möten …

  • Styrelsemöte 2020-12-07 kl. 19:00
  • Styrelsemöte 2020-10-12 kl. 19:00
  • Styrelsemöte 2020-08-11 kl. 19:00
  • Styrelsemöte 2020-06-15 kl. 19:00
  • Styrelsemöte 2020-04-21 kl. 19:00
  • Styrelsemöte 2020-02-11 kl. 19:00

Då finns vi i styrelserummet (gästrummet) på Hässleholmsgatan 6

Tänk gärna på att ansökningar om medlemskap eller andrahandsuthyrning måste finnas tillgängliga i god tid innan mötet (helst minst en vecka).
Styrelsen utses på årsmötet, som vanligen äger rum i april/maj månad.
Styrelsemedlemmar kan avgå innan årsmöte p.g.a. avflyttning m.m.