Vem ska jag fråga?

 

Styrelsen

Styrelserummet ligger i bottenvåningen på Hässleholmsgatan 6 – dörren är märkt gästrum eftersom det också fungerar som föreningens gästrum. Mötestider finns på hemsidan, och det går bra att komma dit om du har några frågor, förslag eller funderingar. Man kan också lämna en lapp i brevlådan. Kontakta styrelsen om du vill komma med bra idéer eller framföra klagomål. Styrelsen arbetar jämlikt och alla bidrar lika mycket i styrelsearbetet.

Tänk på att styrelsen arbetar ideellt på sin fritid. Respektera detta genom att ringa endast om det är nödvändigt. Styrelsen föredrar att du söker information här på hemsidan, mailar eller lägger en lapp i vår brevlåda på Hässleholmsgatan 6. Om du vill ringa, försök helst utanför vanlig arbetstid. Telefonlistor finns uppsatta i varje trapphus.

Fastighetsskötare

Vid frågor angående underhåll i huset, t ex byte av glödlampor i trapphuset, trasiga rutor, klotter, dörrar som inte går igen etc, kontakta vår vaktmästare Robert, antingen skriftligen genom brevlådan i porten på Brobygatan 3 eller på telefon 0735-16 01 08.

Fastighetsförvaltning

Fastigheten förvaltas av Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC) som kan kontaktas angående frågor om avgift etc, t ex om du vill betala via autogiro. Telefon 040-6646770.