Förråd

 

Alla lägenheter har ett vinds- och ett källarförråd. Nyckel till vinden kan lånas av styrelseledamöter. Vinden är låst av säkerhetsskäl, därför är det mycket viktigt att nycklar återlämnas till rätt person och inom tidsbegränsningen. Alla vanliga husnycklar kan användas till källaren, så använd källarförrådet till saker du inte är lika rädd om, behöver tillgång till mer ofta eller som ska slängas i container.

Dina förråd är märkta med ditt interna lägenhetsnummer (en- eller tvåsiffrigt) och finns i anslutning till din trappuppgång.

Förråd som stått olåsta en längre tid brukar låsas av styrelsen för att undvika att de används som soprum, och märks då med en lapp på dörren. Kontakta en styrelseledamot om du vill ta ditt förråd i bruk.