Sopsortering

 

Tänk på miljön

Sortera dina sopor – varken utrymmet i sopkärlen eller miljön mår bra av att det sorteras fel.
Om du är osäker, läs på anslagen. Vi har separata sopkärl för:

 • Ofärgat glas…töms måndagar…
 • Färgat glas…töms måndagar…
 • Kartong… töms måndagar…
 • Metall… töms tisdagar…
 • Hård- och mjuk plast… töms tisdagar…
 • Matavfall… töms tisdagar och fredagar…
 • Hushållsavfall… töms tisdagar och fredagar…
 • Tidningar och papper… töms fredagar…
 • Ändringar kan förekomma

 • Batterier… töms vid behov…
 • Glödlampor… töms vid behov…
 • Lågenergilampor (ej lysrör)… töms vid behov…
 • Trädgårdsavfall… töms tisdagar varannan vecka, med start vecka 9…

Det som inte uppenbart passar i sopkärlen hör inte heller hemma där och innebär därför både en onödig miljöbelastning och en merkostnad för föreningen om det läggs i fel kärl. Se avsnittet om grovsopor och miljöfarligt avfall nedan.

Föremål som inte är förpackningar men som är tillverkade i samma material som vissa förpackningar får inte läggas i sorteringskärlen. Skrot av t.ex. metall eller plast hör hemma på en miljöstation, men småsaker som inte är miljöfarliga kan du lägga med hushållssoporna. En stekpanna i metallåtervinningen eller en plastleksak i plaståtervinningen är tyvärr inte en miljöinsats utan bara extra arbetsbelastning för dem som arbetar med sorteringen.

Tänk på att stora förpackningar av kartong skall plattas till innan de läggs i kärlet för kartong.

Matavfall

Matavfall sorteras i en papperspåse som sätts i en särskild hållare. Papperspåsar och hållare får du gratis, nya påsar och hållare hämtas i källaren under Göingeplan 10 A (port 2 från gården), precis nedanför trappan.

För att undvika fukt kan du lägga lite hushållspapper i botten av påsen. Nästan allt nedbrytbart material kan läggas i matåtervinningen (se påsen för mer information). Matåtervinningen är inte en kompost, utan ett vanligt sopkärl som töms två gånger i veckan. Avfallet blir sedan till biogas och biogödsel i en kommunal anläggning.

I vissa affärer finns biologiskt nedbrytbara varor som t ex plastpåsar eller blöjor, dessa kan inte brytas ner i biogasanläggningen och får därför inte läggas bland matavfallet. Annat som inte räknas som matavfall är kattsand, jord, aska, snus, cigarretter och tuggummi. Se också till att inga förpackningar följer med.

Läs mer om återvinning av matavfall på VA Syds hemsida.

Trädgårdsavfall

I detta (bruna) kärl kan Du lägga döda blommor (utan jord och/eller krukor), grenar, löv…

Grovsopor och miljöfarligt avfall

Grovsopor (stora saker, möbler, trä, cykelhjul, färgburkar och annat) får inte kastas bland vanliga sopor, utan måste antingen forslas bort av dig (sådant som ska miljösorteras) eller sparas och sedan kastas i container som vi hyr in vid behov (endast brännbart avfall).

Det är inte tillåtet att förvara grovsopor i allmänna utrymmen såsom trapphus eller källargångar (av brand-, trivsel- och framkomlighetsskäl). Förvara soporna i ditt källarförråd i väntan på bortforsling.

Avfall som ska miljösorteras lämnas enklast på Sysav Sjölunda i närheten av Spillepengen i norra Malmö.