Stambytet

 

Angående det kommande stambyte.
——————————-

Ett beslut om att genomföra ett stambyte, togs i november 2020 och för tillfället är vi i en planeringsfas.
Entreprenören vi har anlitat är Sustend

1) I samband med stambytet kommer de flesta badrummen att renoveras.

2) Preliminär start är September 2021, med början i Hässleholmsgatan 6
    och fortsättas med Göingeplan 10 C, B, A – för att avslutas i Brobygatan 3.
    Dusch och toaletter kommer att finnas på gården och ombesörjas av Sustend under tiden.

3) Mestadels gäller bytet AVLOPPS-stammarna, och beräknas ta 6-8 veckor per stam.

4) Ett standard-urval av kakel och inredning i badrummen kommer att finnas.
    Vill man ha annat, bekostas det av lägenhets-innehavaren.

5) För att bekosta hela projektet, kommer ENDAST medlems-avgifterna att höjas,
    med ca 15% (TOTALT) fördelat på en period om 5-6 år…

Vecka 22 träffade vi representanter av VVS företag, som blev tillfrågade att lämna offert, för att genomföra själva arbetet.

Vecka 23 fattar vi beslut om företaget som kommer att anlitas.

Under tiden jobbar vi tillsammans med vår projektledare på administrativa frågor.

När allt är påskrivit och själva metoden för stambytet är bestämt, kommer vi att kalla till ett informationsmöte.

Beroende på offerterna av de mest lovande företagen, kommer vi att kunna dra igång till hösten och sedan räknar de att arbetet kommer att ta ett år.

Vi tänker börja på Hässleholmsgatan eftersom gästrummet finns där, som kommer att få ett eget badrum, som då också skulle kunna användas av de boende, som bor kvar i sina lägenheter under badrumsrenoveringen.