Välkommen till

BRF AFTONEN

SENASTE NYHETERNA

Ny tvättmaskin

Styrelsen har beslutat att anskaffa en tvättmaskin från varumärket Podab. Leverans och installation av tvättmaskinen…

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Aftonen är en välrenommerad och framstående förening med 67 lägenheter i Malmö. Sedan dess grundande år 1936 har föreningen kontinuerligt skapat en trygg och trivsam miljö för sina medlemmar.