Okategoriserade

Kallelse till föreningsstämma  

Datum och tid: Söndag den 21 april 2024 kl. 19:00  Lokal: På torkvinden Hässleholmsgatan 6 Dagordning    1. Stämmans öppnande    2. Godkännande av dagordning    3. Val av stämmoordförande    4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare    5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare    6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst    7. Fastställande av röstlängd    8. […]

Kallelse till föreningsstämma   Läs mer »

Ny Hemsida

Vi är glada att meddela att vi nu lanserar en helt ny hemsida för föreningen BRF Aftonen! Efter noggrant arbete och planering är vi stolta över att kunna erbjuda en modern och användarvänlig webbplats för våra medlemmar. Den nya hemsidan är utformad för att ge er en bättre upplevelse och enkel åtkomst till viktig information

Ny Hemsida Läs mer »